Renovatiewerken afbraakwerken verbouwen buitenrenovatie binnenrenovatie links contact actueel info@renovatiewerken-oudenaarde.be
Renovatiewerken

afbraakwerken

SL Construct bv, Oudenaarde - Horebeke, Oost-Vlaanderen, België

info@renovatiewerken-oudenaarde.be

0485 42 29 85 of 0468 06 48 58

 


Eerst afbreken en dan verbouwen of renoveren

Meestal bestaat er geen andere keuze dan eerst de nodige afbraakwerken te doen, vooraleer te kunnen starten met een renovatie of een verbouwing. Een hele woning afbreken of slopen zal in de meeste gevallen niet nodig zijn om een woning te renoveren en weer perfect bewoonbaar te maken.

Totaalrenovatie of deelrenovatie

Bij een totaalrenovatie wordt er overgegaan tot een volledig strippen van de woning tot op het originele metselwerk. Dikwijls blijven dan enkel de buitenmuren staan. Alle binnenmuren kunnen verdwijnen voor zover de draagmuren -in de mate van het mogelijke- vervangen worden door de nodige steunbalken.

Het bestaande dak kan samen met de pannen en het gebinte afgebroken worden. Oud buitenschrijnwerk dat aan vervanging toe is, wordt uitgebroken in afwachting van nieuwe ramen en deuren.

afbraakwerken

Bij een deelrenovatie worden slechts ¬≤eacute;én of meerdere kamers van een woning onder handen genomen. In een keuken of badkamer kunnen de oude elementen en apparaten weggenomen worden en de betegeling op de muren worden verwijderd.

Ook oude vloeren kunnen uitgebroken worden en overbodige muren afgebroken. Oude leidingen voor elektriciteit, water, sanitair en gas worden best vernieuwd om later onaangename verrassingen te vermijden.

Wat met het afbraakmateriaal of puin ?

Daar hoeft u zich als klant geen zorgen over te maken. Alle puin wordt op een vakkundige manier verwijderd van de werf. Wij zorgen voor de nodige container(s) of puinzakken.

Ook asbesthoudende materialen worden volgens de geldende regelgeving weggenomen. Hierbij wordt elk risico op asbestvervuiling vermeden.

Zelf afbreken wordt altijd afgeraden omwille van de veiligheidsrisico's die hieraan verbonden zijn. Laat het afbreken over aan de vakmensen van SL Construct.

Nieuwe funderingen nodig ?

Bij oudere woningen kunnen de funderingen gebreken vertonen. Dit kan leiden tot barsten in de muren en verzakkingen. Ook vochtige muren kunnen een probleem gaan vormen.

De oude funderingen kunnen vervangen worden door nieuwe die volgens de regels van de kunst zijn gemaakt.

Bouwvergunning nodig ?

Bij een bezoek ter plaatse kunnen we u snel vertellen of het al dan niet nodig is een bouwvergunning aan te vragen voor de geplande afbraakwerken.

Algemeen kan men stellen dat zolang er niets wordt gewijzigd aan het buitenaanzicht van een woning, er ook geen bouwvergunning nodig is.

afbraakwerken

Wordt het buitenaanzicht ingrijpend gewijzigd of worden er gedeeltes van de woning verwijderd of er aan toegevoegd, dan speelt in dit laatste geval de oppervlakte een rol.

Bij een woninguitbreiding van meer dan 100m2 is een vergunning nodig.

Ook moet er worden nagezien of de woning een cultuurhistorische waarde heeft. Dit geldt voor woningen die zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Raadpleeg eerst de bevoegde diensten van uw stad of gemeente om te weten wat wel en niet mag. Vraag daar ook na welke financiële tussenkomst de plaatselijke overheid eventueel kan geven.

Prijzen van afbraakwerken

Zonder een bezoek aan de toekomstige werf, is het onbegonnen werk om hier richtprijzen te geven voor afbraakwerken. Alles hangt van zo veel factoren af zoals de bereikbaarheid van de werf, de complexiteit, de plaatselijke voorschriften, enz. Algemeen kan men stellen dat afbraakwerken tussen 15 en 55 € per m2 kosten.

Al onze offertes voor afbraakwerken zijn steeds GRATIS !

Facebook Renovatiewerken Youtube Renovatiewerken Pinterest Renovatiewerken Instagram Renovatiewerken